Místní knihovna v obci Hoštice

O nás


  „Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.” 

                                                 (latinské přísloví)

 

Naše knihovna se nachází v prostorách obecního úřadu. Čtenáři a návštěvníci mohou vybírat v  knihovním fondu, který v současné době čítá  1342  svazků s různorodou tématiku. Radost vám udělají i knihy z výměnných souborech Knihovny Kroměřížska. V knihovně je k dispozici počítačová sestava s připojení na sítě Internet. Tuto službu poskytujeme zdarma ve výpůjčních hodinách:

 

 

NEDĚLE: 10:00 - 12:00

 

 

  V sekce Novinky najdete  kompletní přehled nových titulů, zakoupených z prostřetků obci v letosním roce. Vše o knihovnictví  a o životě v naší obci si přečtete v Aktualitách!


Významní regionální osobnosti

PhDr. Josef Filipec, CSc. – Jazykovědec, narozen 21.2.1915 v Hošticích, zemřel 2001. Narodil se v rodině vesnického učitele, vystudoval kroměřížské gymnázium a poté FF UP Olomouc a v letech 1947-1982 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro jazyk český ČSAV. Byl členem výboru Jazykovědného sdružení ČR a je spoluautorem a redaktorem tří akademických slovníků češtiny. K 60. jubileu mu prezídium ČSAV udělilo stříbrnou plaketu Josefa Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách.


Hoštice v publikacích

Plaček, Miroslav, 1943-, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku / Miroslav Plaček. -- 1. vyd. -- Praha : Libri, 1996. -- 439 s.

Ocásek, Jindřich, Po stopách partyzánského oddílu OLGA : vznik a činnost partyzánského oddílu OLGA / Jindřich Ocásek. -- Vyškov : Náš život, 1965. -- 47 s.

Peša, Václav, 1923-, V dvojím ohni : kronika partyzánského oddílu Olga / Václav Peša, Jindřich Ocásek. -- 2., dopl. vyd. -- Brno : Blok, 1974. -- 282 s.


Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / [zpracovali Božena Pacáková-Hošťálková ... et al.]. -- 1. vyd. -- Praha : Libri, 1999. -- 521 s.

 

 


Přikryl, Vladimír, 1933-2000, Za krásami Kroměřížska po cestách a cestičkách, na kole a pěšky : Kroměříž a hanácké okolí : Brány do Chřibů a Litenčických vrchů / [texty Vladimír Přikryl ; fotografie Muzeum Kroměřížska, Josef Ščotka, Jiří Pospíšil ... [et al.], Miroslav Bubeníček]. -- Kroměříž : Saša A. Michajlovič, 1999. -- 59 s.

(vybráno z katalogu Knihovny Kroměřížska - www.knihkm.cz)